Cennik

 1. TRENINGI PERSONALNE 
 •     Jednorazowo 100 zł
 •     4 wejścia 380 zł 
 •     8 wejść 720 zł 

a) Treningi personalne + nauka pływania 

 • 4 zajęcia 550 zł
 • 8 zajęć 1000 zł 

b) Treningi personalne + Aqua aerobic 

 • 4 zajęcia 400 zł
 • 8 zajęć – 4 aqua + 8 treningów personalnych – 700 zł 

2. ZAJĘCIA FITNESS  DLA PAŃ

 • 4 zajęcia – 70 zł
 • 8 zajęć – 120 zł
 • Open – 160 zł 

a) Zajęcia Fitness + Aqua Dla Pań

 • 4 zajęcia 120 zł 
 • 8 zajęć – 4 aqua + 8 fitness – 160 zł
 • Open Fitness + 4 aqua – 200 zł 

b) Fitness + nauka pływania dla Pań

 • 4 zajęcia 260 zł 
 • 8 zajęć 510 zł 
 • Open Fitness + 4 zajęcia basen – 350 zł 

c) Fitness + Nauka Pływania w grupach  dla Pań

 • 4 zajęcia – 150 zł – nauka pływania w grupie 4 osobowej + 4 zajęcia fitness 
 • 4 zajęcia – 170 zł – nauka pływania w grupie 3 osobowej + 4 zajęcia fitness 
 • 4 zajęcia – 190 zł – nauka pływania w grupie 2 osobowej + 4 zajęcia fitness 

3. ZAJĘCIA PERSONALNE W GRUPACH 2-3 OSOBOWYCH 

 • 4 zajęcia 240 zł / osoba 
 • 8 zajęć – 440 zł / osoba 
 • 12 zajęć – 600 zł / osoba 

a) Zajęcia personalne 2-3 osobowe + aqua 

-4 zajęcia -270 zł -4 aqua + 4 treningi 

-8 zajęć – 450 zł – 4 aqua + 8 treningów personalnych 2-3 osobowych

-12 zajęć – 600 zł ( aqua aerobic gratis ) 

4 ĆWICZENIA KOREKCYJNE 

Jednorazowe zajęcia 25 zł 

Karnet 4 zajęcia 80 zł 

Karnet 8 zajęć – 120 zł