Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Pływania w szkole Happy Swim

 • Warunki uczestnictwa w zajęciach
 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego
 1. Imię i Nazwisko uczestnika
 2. Data urodzenia
 3. Wybranie grupy lub dogodny termin zajęć indywidualnych
 1. Podpisanie akceptacji Regulaminu
 • Zajęcia
 1. Długość zajęć zależna jest od Grupy do której Uczestnik został przydzielony lub od wybranej długości lekcji indywidualnej
 2. Zajęcia 30 minutowe odbywają się na małym basenie
 3. Zajęcia 45 minutowe odbywają się na małym bądź dużym basenie, w zależności od umiejętności
 4. Uczestnik zobowiązany jest do stawiania się na Zajęcia punktualnie – gotowy do zajęć, przebrany w strój pływacki. Spóźnienie się na zajęcia nie skutkuje ich wydłużeniem.
 5. Podczas zajęć wykonywane będą fotografię. Zdjęcia zostaną użyte przez firmę Happy Swim do celów reklamowych lub użyte w social mediach oraz na stronie internetowej Happyswim.pl. Jeśli Państwo nie wyrażają zgody na upublicznianie owych zdjęć prosimy o napisanie stosownego oświadczenia.
 6. Robienie zdjęć, nagrywanie filmów podczas zajęć możliwe jest tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Trenera prowadzącego zajęcia.
 • Płatność
 1. Płatność dokonywana jest z góry za dany karnet.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich płatności przed odbiorem karnetu bądź rozpoczęciem zajęć.
 • Nieobecność i odrabianie zajęć
 1. Grupowe
 1. Uczestnik ma prawo do odrobienia jednych zajęć grupowych, przez okres trwania karnetu, jeżeli zbierze się grupa. Dzień i Godzina odrabiania zajęć będą indywidualnie ustalane z Trenerem.
 2. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył
 3. Sytuacje losowe i wyjątkowe np. (choroba, pogrzeb, przeprowadzka) będą rozpatrywane indywidualnie.
 4. Wszelkie Informacje związane z odwołaniem bądź przełożeniem zajęć przekazywane sa drogą telefoniczną bądź mailową
 1. Indywidualne
 1. Uczestnik ma prawo do odrobienia jednych zajęć indywidualnych przez okres trwania karnetu. Dzień i Godzina odrabiania zajęć będą indywidualnie ustalane z Trenerem
 2. W przypadku gdy zajęcia nie zostaną odwołane w ciągu 24h, lekcja zostaje naliczona, tak jak by się odbyła
 3. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył
 4. Wszelkie Informacje związane z odwołaniem bądź przełożeniem zajęć przekazywane sa drogą telefoniczną bądź mailową
 • Postanowienia końcowe
 1. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowywania się w sposób odpowiedni, poszanowania i niedyskryminowania innych Uczestników oraz stosowania się do poleceń Trenera
 2. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przeczytania i przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 3. Rodzic zobowiązany jest poinformować Trenera o stanie zdrowia swojego dziecka.